Informex

1. Algemene voorstelling Informex
2. Installatie Winformex II
3. Instellingen Winformex 2
4. Hoofdscherm WinformexII
5. Verwijderen en archiveren
6. Winformex II – adresboek
7. Nieuw, wijzigen en afsluiten van een bestek
8. Infopad – Algemene voorstelling
9. Audatex – standaard bewerkingen en globale codes
10. Niet gecatalogeerd voertuig (VNC)

Claims 360

1. Infopad – taakbalk
2. Smart repair
3. De procedure Smart Expertise
4. Informex sites
5. TC-Web en geillustreerde historiek
6. Het resultaat van de Audatex berekening
7. Aanmelden op Claims360 en Informex
8. Claims360 – Module Hersteller Webinar
9. Overzicht Claims360
10. Een bestek maken in Claims360 – kort
11. Een bestek wijzigen in Claims360
12. Een bestek afsluiten in Claims360
13. WebPad en Audatex
14. Het resultaat van de Audatex berekening in Claims360
15. Niet gecatalogeerd voertuig (VNC)
16. Smart expertise

EBIS

1. EBIS Hersteller
2. EBIS Expertises – statistiek en gemiddelde
herstelkost
3. EBIS IVO